Certyfikacja ISO, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo informacji

Cerfyfikacja systemów
Sektor ochrony zdrowia

Zapewnienie dobrej jakości opieki zdrowotnej leży w interesie nas wszystkich.

Zarządzanie Jakością - Certyfikacja ISO 9001

Zarządzanie Jakością - Certyfikacja ISO 9001

ISO 9001
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Certyfikacja ISO /IEC 27001

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Certyfikacja ISO /IEC 27001

ISO/IEC 27001
Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

ISO 14001
Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

ISO 22000
Zarządzanie Bezp. i Higieną Pracy. Certyfikacja OHSAS 18001

Zarządzanie Bezp. i Higieną Pracy. Certyfikacja OHSAS 18001

OHSAS 18001

Cerfyfikacja systemów
Wyroby Medyczne

W normie ISO 13485 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.

Certyfikacja ISO 13485 - Zarządzanie Jakością dla Wyrobów Medycznych

Certyfikacja ISO 13485 - Zarządzanie Jakością dla Wyrobów Medycznych

ISO 13485
Badania i Certyfikacja produktów

Badania i Certyfikacja produktów

znak CE, jakość, bezpieczeństwo

Cerfyfikacja systemów
Administracja Publiczna

 Polityka i procedury antykorupcyjne - wdrożenie i certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji może stać się skutecznym narzędziem zapobiegania zrachowaniom i aktom korupcyjnym.

Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301

Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301

ISO 22301
System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

ISO 37001

Cerfyfikacja systemów
Bezpieczeństwo informacji

Informacja jest sednem istnienia wszystkich organizacji i może przyjmować wiele form (drukowana lub pisana na papierze, na nośnikach elektronicznych, przekazywana pocztą elektroniczną lub ustnie, itd.).

Zarządzanie Usługami IT ISO/IEC 20001

Zarządzanie Usługami IT ISO/IEC 20001

ISO/IEC 20000-1
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001
Certyfikacja jakości stron internetowych

Certyfikacja jakości stron internetowych

Qweb

Cerfyfikacja systemów
Bezp. i Higiena Pracy

Dążeniem każdej firmy powinno być zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracującym osobom poprzez działania polegające na wyeliminowaniu niebezpiecznych praktyk w miejscu pracy oraz zastosowanie odpowiednich metod pracy. Bezpieczeństwo pracujących osób powinno być nadrzędne dla każdego pracodawcy i pracownika. W tym celu stworzono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

OHSAS 18001

Cerfyfikacja systemów
Motoryzacja i Kolejnictwo

Certyfikacja wg IRIS dotyczy nie tylko poddostawców urządzeń i wyposażenia, ale również przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, firm opracowujących innowacyjne technologie jak również producentów systemów informatycznych.

Zarządzanie Jakością  w Przemyśle Motoryzacyjnym

Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF 16949:2016 (dawniej ISO/TS 16949)
Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

International Railway Industry Standard

Cerfyfikacja systemów
Przemysł

Termin „efektywność energetyczna” oznacza ilość energii niezbędnej do uzyskania określonego rezultatu. Podjęte działania zmierzają do poprawy efektywności energetycznej, tzn. osiągania tych samych lub lepszych rezultatów przy mniejszym zużyciu energii.

Zarządzanie Energią - Certyfikacja ISO 50001

Zarządzanie Energią - Certyfikacja ISO 50001

ISO 50001

Cerfyfikacja systemów
Sektor Spożywczy

Zaletą normy ISO 22000 jest ujednolicenie sposobu zarządzania bezpieczeństwem w całym łańcuchu żywnościowym.

Certyfikacja ISO 22000 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

Certyfikacja ISO 22000 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000
Standard GLOBAL G.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P.

BRC Global Standard for Food Safety 

BRC Global Standard for Food Safety 

HACCP

HACCP

IFS  - Globalne Standardy dla Bezpieczeństwa Żywności

IFS - Globalne Standardy dla Bezpieczeństwa Żywności

Cerfyfikacja systemów
Sektor kosmetyczny

Każdy producent kosmetyków zobowiązany jest do wdrożenia - zgodnie z normą ISO 22716:2007 - GMP - Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practices).

Zarządzanie Jakością ISO 9001

Zarządzanie Jakością ISO 9001

ISO 9001
GMP Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

GMP Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

ISO 22716

Aktualności

Akademia IMQ

Najbliższe terminy

IMQ Polska

IMQ

IMQ Polska sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej Grupy IMQ. 

Grupa IMQ to grupa firm zaangażowanych w ważną misję:
rozpowszechnianie bezpieczeństwa i jakości
.

Osiągamy to poprzez  certyfikację systemów zarządzania, certyfikację produktów, testy zgodności z dyrektywami UE, testy budynków i instalacji, badania laboratoryjne i szkolenia
w zakresie standardów. Można u nas zdobyć akredytowane certyfikaty na systemy zarządzania wg norm  ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000,
ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011, IATF 16949:2016 i wiele innych.

Partnerzy