Certyfikacja ISO, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo informacji

Cerfyfikacja systemów
Wyroby Medyczne

W normie ISO 13485 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.

Cerfyfikacja systemów
Administracja Publiczna

 Polityka i procedury antykorupcyjne - wdrożenie i certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji może stać się skutecznym narzędziem zapobiegania zrachowaniom i aktom korupcyjnym.

Cerfyfikacja systemów
Bezpieczeństwo informacji

Informacja jest sednem istnienia wszystkich organizacji i może przyjmować wiele form (drukowana lub pisana na papierze, na nośnikach elektronicznych, przekazywana pocztą elektroniczną lub ustnie, itd.).

Cerfyfikacja systemów
Bezp. i Higiena Pracy

Dążeniem każdej firmy powinno być zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracującym osobom poprzez działania polegające na wyeliminowaniu niebezpiecznych praktyk w miejscu pracy oraz zastosowanie odpowiednich metod pracy. Bezpieczeństwo pracujących osób powinno być nadrzędne dla każdego pracodawcy i pracownika. W tym celu stworzono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Cerfyfikacja systemów
Motoryzacja i Kolejnictwo

Certyfikacja wg IRIS dotyczy nie tylko poddostawców urządzeń i wyposażenia, ale również przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, firm opracowujących innowacyjne technologie jak również producentów systemów informatycznych.

Zarządzanie Jakością  w Przemyśle Motoryzacyjnym  - CMSMS Site

Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF 16949:2016 (dawniej ISO/TS 16949)

Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego - CMSMS Site

Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

International Railway Industry Standard

Cerfyfikacja systemów
Przemysł

Termin „efektywność energetyczna” oznacza ilość energii niezbędnej do uzyskania określonego rezultatu. Podjęte działania zmierzają do poprawy efektywności energetycznej, tzn. osiągania tych samych lub lepszych rezultatów przy mniejszym zużyciu energii.

Cerfyfikacja systemów
Sektor Spożywczy

Zaletą normy ISO 22000 jest ujednolicenie sposobu zarządzania bezpieczeństwem w całym łańcuchu żywnościowym.

Cerfyfikacja systemów
Sektor kosmetyczny

Każdy producent kosmetyków zobowiązany jest do wdrożenia - zgodnie z normą ISO 22716:2007 - GMP - Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practices).

Aktualności

IMQ Polska

IMQ

IMQ Polska sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej Grupy IMQ. 

Grupa IMQ to grupa firm zaangażowanych w ważną misję:
rozpowszechnianie bezpieczeństwa i jakości
.

Osiągamy to poprzez  certyfikację systemów zarządzania, certyfikację produktów, testy zgodności z dyrektywami UE, testy budynków i instalacji, badania laboratoryjne i szkolenia
w zakresie standardów. Można u nas zdobyć akredytowane certyfikaty na systemy zarządzania wg norm  ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000,
ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011, IATF 16949:2016 i wiele innych.

Partnerzy