GMP Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

ISO 22716

Rozporządzenie nr 1223/2009 określa obowiązki wszystkich producentów, importerów i dystrybutorów udostępniających na rynku UE dowolny produkt kosmetyczny.

Zgodnie z rozporządzeniem, każdy producent kosmetyków zobowiązany jest do wdrożenia - zgodnie z normą ISO 22716:2007 - GMP - Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practices).

Polskie wydanie normy to PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji”.

W normie zawarte są wytyczne i wskazówki dotyczące dokumentacji, kontroli wewnętrznych, personelu, kooperantów, reklamacji i wycofań z rynku, laboratorium kontroli jakości, sprzętu, produkcji, surowców i opakowań, wyrobu gotowego.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Dla kogo jest przeznaczona norma ISO 22716?

  • Zapewnienie wysokiej jakości produktów kosmetycznych
  • Zwiększenie zaufania konsumentów
  • Wzrost wartości marki na rynku
  • Systemowe rozwiązanie w realizacji wymagań prawnych
  • Zmniejszenie strat związanych z błędami i niezgodnościami

 

Certyfikacja ISO 22716

Certyfikacja systemu opartegona normie ISO 22716 (GMP – Kosmetyki), podobnie jak w przypadku innych certyfikacji systemów zarządzania (np.: ISO 9001), odbywa się poprzez przeprowadzenie auditu na miejscu u Klienta, którego celem jest weryfikacja i ocena dokumentacji oraz wdrożonych procedur postępowania
i ocena stopnia wdrożenia GMP. W przypadku pozytywnego zakończenia auditu certyfikującego jest wydawany certyfikat zgodności z normą ISO 22716.

Jednostka certyfikująca IMQ S.A., poszerzyła zakres swoich usług o certyfikację systemów jakości wg ISO 22716 w sektorze kosmetycznym.

Z naszych usług skorzystała już jedna z wiodących na rynku kosmetycznym firm – Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA sp. z o.o.

 

W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania systemu wg ISO 22716, prosimy o kontakt telefoniczny tel.:12 426 01 70 wew. 103 lub 106 lub przesłanie wypełnionego formularza.

Pozostałe w Sektor kosmetyczny