Jesienna promocja na certyfikację systemów zarządzania
Dostępne raty

BRC Global Standard for Food Safety 

Rynek branży rolno-spożywczej przywiązuje dużą wagę do wyboru dostawców, w szczególności na skutek dwóch zjawisk:

 1. zachowania konsumentów są bardziej wyczulone na problemy dotyczące bezpieczeństwa żywności
 2. wielkie sieci dystrybucyjne postrzegane są także jako producenci żywności (produkty markowe – private label).

W tym kontekście łatwo zrozumieć motywację, która w ostatnich latach popchnęła głównych sprzedawców-detalistów w kierunku przyjęcia standardów bezpieczeństwa żywności,  takich jak: BRC Food i IFS - międzynarodowych standardów, które narodziły się w celu ujednolicenia podstawowych kryteriów, w oparciu o które organizacje dużych sieci dystrybucji, a więc także organy certyfikujące, przeprowadzają kontrole zgodności i wybierają swoich dostawców produktów, zarówno o prywatnych znakach towarowych, jak i pod marką własną.

Przestrzeganie standardów BRC i IFS, pomimo, że jest dobrowolne, ma na celu uprzywilejowanie sprzedawców detalicznych w wyborze dostawców, oferując gwarancję, że certyfikowani dostawcy będą produkowali zgodnie z dobrze określonymi standardami jakościowymi.

Standard BRC został opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (BRC - British Retail Consortium), przy współudziale organizacji reprezentujących główne interesy operatorów sieci wielkiej dystrybucji w świecie anglosaskim.
Standard IFS - Międzynarodowy Standard Żywności (IFS – International Food Standard) został opracowany przez przedstawicieli wielkich sieci dystrybucji z Niemiec, Francji i Włoch.

Dla kogo przeznaczone są te standardy?

Standardy BRC Global Standard for Food Safety oraz IFS Food mają zastosowanie do firm produkcyjnych, zajmujących się przetwórstwem i konfekcjonowaniem produktów żywnościowych.

Struktura standardów jest bardzo podobna, w szczególności w podziale sekcji, które obejmują następujące aspekty:

 • zaangażowanie  i odpowiedzialność kierownictwa
 • wprowadzenie systemu jakości i HACCP
 • minimalne wymogi strukturalno-funkcjonalne         
 • kontrola produktu
 • kontrola procesu
 • szkolenie personelu

Certyfikacja

 
Standardy kierują szczególną uwagę na proces produkcji, a nie tylko na system zarządzania jakością. Dostosowują się do każdej rzeczywistości produkcyjnej, bez ograniczeń dla produktu lub kraju, w którym ma miejsce produkcja.

Jeżeli chodzi o proces certyfikacji, to organizacja wnioskująca, po złożeniu do jednostki wniosku o certyfikację podlega kontroli certyfikacyjnej, która zazwyczaj odbywa się co roku.

CSI ma uprawnienia do wydawania następujących certyfikatów  należących do rodzin BRC i IFS:

 • BRC Global Standard for Food Safety - dotyczy producentów żywności
 • BRC IOP - dotyczy producentów materiałów opakowaniowych
 • IFS Food - dotyczy producentów żywności
 • IFS Logistics - dotyczy firm usługowych zajmujących się składowaniem i transportem towarów zapakowanych
 • IFS Brokers - dotyczy firm nabywających towary pośrednio i dostarczających je bezpośrednio własnym klientom

Korzyści z certyfikacji

Rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, czyli możliwość wejścia na rynki międzynarodowe. Certyfikat nie jest obowiązkowy lecz stanowi świetny instrument handlowy, ponieważ jest wymogiem stawianym przez europejskich detalistów.

Możliwość wykorzystania istniejących powiązań z innymi systemami certyfikacyjnymi (ISO 9001; ISO 22000; HACCP, certyfikaty produktu).

www: www.csi-spa.com

 

Do pobrania:
Zgloszenie do certyfikacji na zgodnosc ze standardem BRC, IFS [PDF] [DOC]

Uzyskaj szybką wycenę i rabat!

Zadzwoń

Napisz

Napisz