BRC Global Standard for Food Safety 

Rynek branży rolno-spożywczej przywiązuje dużą wagę do wyboru dostawców, w szczególności na skutek dwóch zjawisk:

  1. zachowania konsumentów są bardziej wyczulone na problemy dotyczące bezpieczeństwa żywności
  2. wielkie sieci dystrybucyjne postrzegane są także jako producenci żywności (produkty markowe – private label).

W tym kontekście łatwo zrozumieć motywację, która w ostatnich latach popchnęła głównych sprzedawców-detalistów w kierunku przyjęcia standardów bezpieczeństwa żywności,  takich jak: BRC Food i IFS - międzynarodowych standardów, które narodziły się w celu ujednolicenia podstawowych kryteriów, w oparciu o które organizacje dużych sieci dystrybucji, a więc także organy certyfikujące, przeprowadzają kontrole zgodności i wybierają swoich dostawców produktów, zarówno o prywatnych znakach towarowych, jak i pod marką własną.

Przestrzeganie standardów BRC i IFS, pomimo, że jest dobrowolne, ma na celu uprzywilejowanie sprzedawców detalicznych w wyborze dostawców, oferując gwarancję, że certyfikowani dostawcy będą produkowali zgodnie z dobrze określonymi standardami jakościowymi.

Standard BRC został opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (BRC - British Retail Consortium), przy współudziale organizacji reprezentujących główne interesy operatorów sieci wielkiej dystrybucji w świecie anglosaskim.
Standard IFS - Międzynarodowy Standard Żywności (IFS – International Food Standard) został opracowany przez przedstawicieli wielkich sieci dystrybucji z Niemiec, Francji i Włoch.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Korzyści z certyfikacji

Rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, czyli możliwość wejścia na rynki międzynarodowe. Certyfikat nie jest obowiązkowy lecz stanowi świetny instrument handlowy, ponieważ jest wymogiem stawianym przez europejskich detalistów.

Możliwość wykorzystania istniejących powiązań z innymi systemami certyfikacyjnymi (ISO 9001; ISO 22000; HACCP, certyfikaty produktu).

www: www.csi-spa.com

 

Do pobrania:
Zgloszenie do certyfikacji na zgodnosc ze standardem BRC, IFS [PDF] [DOC]