Akredytacje IMQ

IMQ posiada w bardzo szerokim zakresie akredytację do przeprowadzania certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z międzynarodowymi normami
i certyfikacji produktów, wydaną przez Accredia (więcej o Accredii w linku) – włoski organ akredytacyjny. Akredytacja ta jest równoważna z akredytacją PCA – polskiego organu akredytacyjnego oraz każdą inną akredytacją, wydaną przez organ akredytacyjny, będący sygnatariuszem Europejskiego Wielostronnego Porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji (EA MLA – European co-coperation for Accreditation Multilateral Agreement).

 

Akredytacja ACCREDII dla IMQ obejmuje:

 • certyfikacja normy ISO 9001
 • certyfikacja normy ISO 14001
 • certyfikacja normy OHSAS 18001
 • certyfikacja normy ISO /IEC 27001
 • certyfikacja normy ISO 22000
 • certyfikacja normy ISO 13485
 • certyfikacja normy ISO 50001
 • certyfikacja normy ISO/IEC 20000-1

Inne akredytacje

 • Certyfikacja normy ISO/TS 16949 - IMQ jako jednostka certyfikuj ąca naleząca do Federacji CISQ Automotive uznanej przez IATF posiada uprawnienia do przeprowadzania auditów wg ISO/TS 16949.
 • Certyfikacja standardu IRIS - IMQ jako jedna z pierwszych w Europie Jednostek Certyfikacyjnych uzyskała z UNIFE akredytacji do przeprowadzania certyfikacji na zgodność ze standardem IRIS
 • SA 8000 - poprzez członkostwo w IQNet, IMQ posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji na zgodność z normą SA 8000.

 


IMQ jest akredytowanym laboratorium w zakresie badań kabli, przewodów i bezpieczników – akredytacja wydana przez Accredia.


IMQ jest Centrum kalibracji nr 21 akredytowanym przez SIT.


IMQ jest jednostką uznaną przez włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego do kontroli instalacji elektrycznych i wind.


IMQ jest uznane przez Komisję Europejską jako Organ Notyfikowany (nr 0051)  (link) w zakresie najważniejszych Dyrektyw Unijnych (znak CE).