IQNET

iqnet

 

IQNet jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata. Jest to organizacja ciesząca się ogromnym zaufaniem na całym świecie. Jednostki zrzeszone w IQNet przeprowadziły proces certyfikacji w ponad 200.000 organizacji. IQNet to ponad 10.000 auditorów oraz 5.000 ekspertów, przeprowadzających audity w ponad 30 językach. Międzynarodowa reputacja oraz wysokie kompetencje czynią IQNet wiarygodną organizacją w sektorze certyfikacji.

Certyfikaty IQNet cieszą się wielkim uznaniem i są rozpoznawalne na całym świecie, szczególnie, iż jednostki certyfikujące wchodzące w skład IQNet podpisały umowy o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wydanych przez członków IQNet.

IMQ S.A. poprzez Federację CISQ należy do IQNet. Każdy nasz Klient otrzymuje dodatkowo i bezpłatnie międzynarodowy certyfikat IQNetu i zostaje wpisany do międzynarodowej bazy IQNet (www.iqnet-certification.com). Nasi Klienci są także uprawnieni do używania loga IQNet, uznanego na świecie jako synonim Jakości.


Korzyści z posiadania certyfikatu IQNet:

  • Certyfikat IQNet jest międzynarodowym paszportem uznanym niemal na całym świecie
  • Sieć IQNet czuwa nad rzetelnością i transparentnością procesu certyfikacji
  • Certyfikaty IQNet są uznawane przez członków tej organizacji
  • Certyfikat IQNet ułatwia wejście na rynki zagraniczne

https://www.iqnet-certification.com/