O nas

IMQ Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wraz z personelem i polskimi auditorami, których wiedza
i doświadczenie w zakresie szerokiego spektrum branż technologicznych, produktowych i usługowych oraz którzy swym zasięgiem działania obejmują całe terytorium Polski, może zapewnić Klientom usługi na najwyższym poziomie w wielu sektorach zainteresowań.

Oferta IMQ Polska Sp. z o. o. jest skierowana zarówno do firm z różnych branż produkcyjnych, usługowych, ale też do podmiotów użyteczności publicznej (publicznych i prywatnych). W przypadkach branż lub usług wymagających znajomości zaawansowanej i innowacyjnej metodologii, IMQ Polska Sp. z o. o. może powierzyć przeprowadzenie auditu ekspertom delegowanym przez Grupę IMQ, którym zawsze towarzyszą polscy auditorzy.

IMQ S.p.a. posiada akredytacje dla licznych schematów certyfikacji Systemów Zarządzania w Organizacjach według najbardziej znanych standardów takich jak: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011 i innych. Wszystkie certyfikaty dla wyżej wymienionych schematów, w tym również certyfikaty dla Klientów IMQ Polska Sp. z o. o. , wydawane są przez IMQ S.p.A. pod akredytacją Włoskiej Narodowej Jednostki Akredytującej ACCREDIA, będącej sygnatariuszem IAF MLA w odniesieniu do wszystkich systemów zarządzania – zgodnie z treścią powołanego Porozumienia certyfikaty wydane przez jednostki posiadające akredytację któregokolwiek z członków IAF mają walor równorzędności (są traktowane tak, jakby akredytacji udzielił organ akredytujący państwa, na terenie którego wydawany jest certyfikat). Wśród sygnatariuszy Porozumienia znajdują się m.in. jednostki akredytujące takie jak: PCA z Polski, UKAS ze Zjednoczonego Królestwa, RvA z Holandii, COFRAC z Francji, DAkkS z Niemiec a także CNAS z Chin, ANAB ze Stanów Zjednoczonych Ameryki HKAS z Hongkongu Chiny.

Wykaz tych organów akredytacyjnych jest publikowany na stronie IAF:
https://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4.

Spółki Grupy IMQ mogą poszczycić się również posiadaniem akredytacji wydanych dla konkretnych branż
o wąskiej specjalizacji, jak np: akredytacji IATF dla branży motoryzacyjnej, akredytacji UNIFE dla kolejnictwa czy akredytacji SAAS dla Odpowiedzialności Społecznej.

 

Zapraszamy do współpracy

IMQ Polska Sp. z o. o.


ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
tel.: 12 426 01 71; fax.: 12 411 90 23

Email: csq@imqpoland.pl