Bezpieczeństwo informacji

Informacja jest sednem istnienia wszystkich organizacji i może przyjmować wiele form (drukowana lub pisana na papierze, na nośnikach elektronicznych, przekazywana pocztą elektroniczną lub ustnie, itd.).

Jej utrata bezpośrednio prowadzi do utraty zaufania partnerów biznesowych i zagraża stabilności firmy. Obecnie konkurencyjne środowisko oraz stosowanie coraz to nowych technik przesyłu informacji, zmusza organizacje do stosowania narzędzi ochrony informacji i minimalizowania strat wynikających z ich utraty.