Bezp. i Higiena Pracy

Dążeniem każdej firmy powinno być zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracującym osobom poprzez działania polegające na wyeliminowaniu niebezpiecznych praktyk w miejscu pracy oraz zastosowanie odpowiednich metod pracy. Bezpieczeństwo pracujących osób powinno być nadrzędne dla każdego pracodawcy i pracownika. W tym celu stworzono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.