Jesienna promocja na certyfikację systemów zarządzania
Dostępne raty

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

OHSAS 18001

Co to jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy?

Aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy każdej organizacji. W niektórych krajach istnieje nawet obowiązek wdrożenia systemu BHP. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pomaga w ustanawianiu polityki i celów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ich realizacji oraz ocenie skuteczności podejmowanych działań, wspomaga zarządzanie odpowiedzialnością w zakresie BHP i zgodnością z prawem. Na etapie wdrażania systemu oraz później jego utrzymywania, bardzo ważną rolę odgrywa zaangażowanie personelu na wszystkich poziomach organizacji, a w szczególności ze strony najwyższego kierownictwa.


IMQ oferuje certyfikację na zgodność z uznaną na arenie międzynarodowej specyfikacją oceny OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification). W specyfikacji zawarte są wymagania między innymi dotyczące ustanowienia polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikacji zagrożeń występujących w organizacji oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Opisany w niej system podobnie jak systemy oparte na ISO 9001 czy ISO 14001, zbudowany jest na koncepcji ciągłego doskonalenia.

Dla kogo jest przeznaczony System Zarządzania BHP?

Specyfikacja OHSAS 18001 ma charakter uniwersalny, jest kierowana do wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, może być stosowana w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. Są nią zainteresowane organizacje, które wykazują innowacyjne i przyszłościowe myślenie oraz pragną wdrożyć mechanizmy gwarantujące zachowanie zgodności z prawem, zwiększenie świadomości personelu i potencjalnie zapobiegające wypadkom przy pracy.

Zarządzanie BHP

Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania BHP

BHP

  • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków, sporów sądowych i przestojów w pracy
  • Budowanie przewagi konkurencyjnej
  • Wykazanie udziałowcom, pracownikom i opinii społecznej zaangażowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy
  • Zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi i regulacjami
  • Polepszanie zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

IMQ S.A. oferuje certyfikację na zgodność ze specyfikacją OHSAS 18001.


W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania systemu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza. Zapraszamy do współpracy.

Pozostałe w Bezp. i Higiena Pracy

Uzyskaj szybką wycenę i rabat!

Zadzwoń

Napisz

Napisz