IMQ S.p.A - Jednostka Notyfikowana nr 0051

IMQ jest uznane przez Unię Europejską jako Organ Notyfikowany dla następujących Dyrektyw Unijnych odnoszących się do wymagań bezpieczeństwa oraz dotyczących oznakowania CE:

  • Urządzenia Gazowe
  • Atex
  • Urządzenia Radiowe i Telekomunikacyjne (R&TTE)
  • Windy i Komponenty
  • Niskie Napięcia (LVD)
  • Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
  • Środki Ochrony Osobistej (DPI)
  • Urządzenia Medyczne
  • Handel Emisją Zanieczyszeń
  • Maszyny

IMQ - jednostka notyfikowana numer 0051 dla dyrektyw UE:

 

Legislations    
. 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Appliances burning gaseous fuels HTML PDF
. 92/42/EEC Hot-water boilers HTML PDF
. 93/42/EEC Medical devices HTML PDF
. 99/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment HTML PDF
. Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products HTML PDF
. Decision 2009/750/EC (implementing Directive 2004/52/EC) - Interoperability of Electronic Road Toll Systems HTML PDF
. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility HTML PDF
. 2014/68/EU Pressure equipment HTML PDF
. 2014/53/EU Radio equipment HTML PDF