Poradnik

IMQ - Jednostka notyfikowana (ON)

IMQ - Jednostka notyfikowana (ON)

IMQ - Jednostka notyfikowana (ON) dla nowego europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR)

Czytaj


REGULAMIN IMQ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - System CSQ

REGULAMIN IMQ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - System CSQ

REGULAMIN IMQ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - System CSQ

Odniesienie - Reg. CSQ

Rewizja i data wejścia w życie - Rew. 1 z dnia 14/01/2019 r.

Zatwierdzony przez IMQ S.p.A. – Dział Systemów Zarządzania

UWAGA OGÓLNA: niniejszy dokument jest tłumaczeniem na język polski na podstawie oryginalnego dokumentu REG.CSQ (w języku włoskim). W przypadku rozbieżności pierwszeństwo ma oryginalny dokument.

Czytaj


Droga do Certyfikacji w IMQ

Droga do Certyfikacji w IMQ

Certyfikaty CSQ są wydawane organizacjom (przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom zarówno prywatnym jak i publicznym), po stwierdzeniu w czasie auditu certyfikującego, że organizacja działa zgodnie z daną normą odniesienia.

Czytaj


Co daje posiadanie certyfikatu ISO?

Co daje posiadanie certyfikatu ISO?

Systemy zarządzania to jest przede wszystkim zestaw narzędzi do osiągnięcia jakiegoś celu przez przedsiębiorstwo.

Czytaj


Audyty Drugiej Strony

Audyty Drugiej Strony

We współczesnej gospodarce każdy produkt jest kompilacją wielu produktów pochodzących od różnych, wyspecjalizowanych dostawców.

Czytaj