Certyfikacja produktów - znak CE

                                                                                            

Dla przedsiębiorstw, które są gotowe zainwestować swój czas, zasoby i środki pieniężne w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości swoich produktów, certyfikacja jest istotnym krokiem w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz pokazania na rynku swej wiarygodności.

Znaki bezpieczeństwa i jakości są widoczną gwarancją tego, że dany produkt został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz że został poddany testom przez niezależną jednostkę certyfikującą, która przeprowadziła wszystkie badania wymagane przez mające zastosowanie normy. Ponadto producenci bardzo często poddają swoją produkcję periodycznym i stałym weryfikacjom przeprowadzanym przez niezależne jednostki

IMQ S.A. przeprowadziła do tej pory certyfikację ponad 140 tysięcy grup produktów.
Poniżej przedstawione zostały typy grup produktów, dla których IMQ S.A. przeprowadza proces certyfikacji produktów:

 • oświetlenie i akcesoria
 • urządzenia i podzespoły elektroniczne
 • urządzenia medyczne i estetyka
 • urządzenia i systemy bezpieczeństwa
 • urządzenia użytku publicznego
 • windy i podzespoły wind
 • kable i przewody
 • liczniki energii elektrycznej
 • elektryczne urządzenia do użytku domowego
 • urządzenia niskonapięciowe
 • telekomunikacja i telematyka w transporcie
 • tworzywa sztuczne

>Proces certyfikacji produktów w sektorze medycznym ISO 13485

>Baza produktów certyfikowanych w laboratoriach IMQ

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w języku angielskim na stronie: www.imq.it

Skontaktuj się z nami!