Certyfikacja systemu RABC zgodnie z normą PN-EN 14065

Certyfikacja systemu RABC opartego na normie PN-EN 14065, podobnie jak w przypadku innych certyfikacji systemów zarządzania (np.: ISO 9001), odbywa się poprzez przeprowadzenie auditu na miejscu u Klienta, którego celem jest weryfikacja i ocena wdrożonych procedur postępowania. W przypadku pozytywnego zakończenia auditu certyfikującego jest wydawany certyfikat ważny przez okres 3 lat. W celu jego utrzymania u Klienta muszą być przeprowadzane co roczne audity kontrolne.  

Uzupełnieniem certyfikacji systemu na zgodność z normą PN-EN 14065 może być także certyfikacja na zgodność z norma PN-EN ISO 17665-1 – Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. IMQ prowadzi certyfikację w tym zakresie dla sektora usług pralniczych.


W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania systemu wg normy PN-EN 14065, prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 12 426 01 70 wew. 103 lub przesłanie zapytania na adres e-mail: csq@imqpoland.pl

Skontaktuj się z nami!