Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg normy ISO 21001:2018

Certyfikacja systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 21001:2018, podobnie jak w przypadku innych certyfikacji systemów zarządzania (np.: ISO 9001), odbywa się poprzez przeprowadzenie auditu na miejscu u Klienta, którego celem jest weryfikacja i ocena wdrożonych procedur postępowania. Audit prowadzony jest w formie rozmów z personelem Klienta oraz obserwację pracy. Pozwala to na określenie zgodności realizowanych procesów z wymaganiami normy oraz dokumentacją systemową. W przypadku pozytywnego zakończenia auditu certyfikującego jest wydawany certyfikat ważny przez okres 3 lat. W celu jego utrzymania u Klienta muszą być przeprowadzane coroczne audity kontrolne. Po upływie trzech lat od auditu certyfikującego, jest realizowany audit re certyfikujący, po którym może zostać wydany certyfikat na kolejne trzy lata.  

Jednostka Certyfikująca IMQ S.A. jest uznanym na całym świecie instytutem, dostarczającym usługi certyfikacji od ponad 60 lat.

IMQ S.A. oferuje firmom szkoleniowym:

  • Certyfikację na zgodność z ISO 21001:2018
  • Certyfikację na zgodność z ISO 9001
  • Certyfikację na zgodność z ISO 27001
  • Audyt tajemniczego klienta

W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania systemu wg normy ISO 21001:2018, prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 12 426 01 70 lub przesłanie zapytania na e mail: csq@imqpoland.pl

Skontaktuj się z nami!