Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu RABC opartego o normę PN-EN 14065

  • Utrzymanie dotychczasowych Klientów oraz możliwość zdobycia nowych rynków i nowych klientów (posiadanie certyfikowanego zgodnie z normą PN-EN 14065 systemu RABC jest często wymaganiem przetargowym)
  • Zapewnienie wysokiego poziomu jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów
  • Zwiększenie zaufania Klientów i innych stron zainteresowanych stron (organizacji rządowych, pozarządowych)
  • System RABC można wdrożyć niezależnie od innych posiadanych systemów/certyfikatów; może zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania np.:
    z systemem wg ISO 9001
  • Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa dzięki certyfikacji z IMQ – rozpoznawalną na świecie marką

Skontaktuj się z nami!