Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja wg normy ISO 21001:2018?

Z jednej strony obserwuje się na rynku wzrastające zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe/edukacyjne spowodowane rosnącą świadomością społeczeństw opartych na wiedzy.  Jednocześnie duża konkurencja na rynku usług szkoleniowych sprawia, że zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług szkoleniowych, staje się niezbędnym elementem funkcjonowania organizacji szkoleniowo-edukacyjnych.

 
System jakości oparty na normie ISO 21001:2018 może wdrożyć i przystąpić do certyfikacji każda firma i instytucja szkoleniowa, zarówno bardzo mała jak i te o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej.

 
Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przystąpiła do opracowania koncepcji Systemu Zapewnienia Jakości Usług Rozwojowych, który będzie wspierał wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Więcej na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/

Celem nadrzędnym Systemu jest zwiększenie rynku usług rozwojowych, który docelowo powinien mieć bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika kształcenia ustawicznego w Polsce.

 
Jednym z kluczowych elementów systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych będzie Rejestr Usług Rozwojowych. Znajdzie się w nim informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i łatwy wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie pozwalać także na ocenę każdej usługi.

 
Certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001 i normą ISO 21001:2018 znalazła się w wykazie PARP dot. certyfikatów, standardów świadczących o wiarygodności świadczenia przez dany podmiot usług rozwojowych.

 

Więcej na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/

Skontaktuj się z nami!