Administracja Publiczna

 Polityka i procedury antykorupcyjne - wdrożenie i certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji może stać się skutecznym narzędziem zapobiegania zrachowaniom i aktom korupcyjnym.

„Business Continuity Management to holistyczny proces zarządzania, który ma na celu określenie potencjalnego wpływu zakłóceń na organizację i stworzenie warunków zapewnienia zabezpieczeń oraz zdolności skutecznej reakcji w zakresie ochrony kluczowych interesów właścicieli, reputacji i marki organizacji, a także wartości osiągniętych w jej dotychczasowej działalności” (definicja The Business Continuity Institute).