Jesienna promocja na certyfikację systemów zarządzania
Dostępne raty

System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

ISO 37001

SYSTEM ANTYKORUPCYJNY DLA ORGANIZACJI - GENEZA

Wymagania Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji,  którego certyfikację przeprowadza Jednostka Certyfikująca IMQ SA, zostały opracowane przez zespół ekspertów IMQ i powstały na bazie przeglądu istniejących w Polsce i na świecie artykułów, raportów, badań, które zawierały treści dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych. Dokonany przegląd opublikowanych badań pozwolił na wyodrębnienie najważniejszych obszarów korupcyjnych i tych elementów, które wchodzą w skład procedur antykorupcyjnych.

W efekcie zostały opracowane wymagania w ośmiu obszarach:

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  2. Zarządzanie procesami
  3. Odpowiedzialność kierownictwa
  4. Zarządzanie ryzykiem
  5. Zarządzanie relacjami zewnętrznymi
  6. Dokumentacja systemowa
  7. Analiza i doskonalenie
  8. Zarządzanie finansami

 

 

Korzyści z wdrożenia I certyfikacji systemu antykorupcyjnego dla organizacji

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia należy stwierdzić, że przeciwdziałanie korupcji wpływa korzystnie na decyzje inwestorskie - inwestorzy chętniej lokują środki finansowe, kiedy mają pewność, że prowadzona gra rynkowa jest uczciwa.

W działalności biznesowej korupcja niszczy zaufanie – cenny element kapitału społecznego, od którego zależy rozwój organizacji, jego koszty, możliwości rynkowe, efektywność, działania itp.

Nieprzestrzeganie antykorupcyjnego prawa wiąże się nie tylko z karami finansowymi, ile z upadkiem reputacji, wiarygodności i zaufania biznesowego.

Natomiast wdrożenie dobrowolnego systemu antykorupcyjnego może zwiększyć wiarygodność i wartość rynkową danej organizacji. Dodatkowo potwierdzenie spełnienia wymagań przez niezależną, trzecią stronę w procesie certyfikacji jest potwierdzeniem, że organizacja zadeklarowała wolę podjęcia działań
w obszarze przeciwdziałania korupcji.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że każda dobra organizacja, każdy system zarządzania jakością jest w stanie ograniczyć korupcję. Systemy takie regulują, bowiem komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, wprowadzają konieczność monitorowania procesów, nadzorowania dokumentacji itp. W praktyce okazuje się, że trudnym zadaniem jest nie tyle opracowanie antykorupcyjnego systemu, ile podtrzymywanie świadomości, że jest on utrzymywany.

Wdrożenie i certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji może stać się skutecznym narzędziem zapobiegania zachowaniom i aktom korupcyjnym w organizacji oraz zwiększyć zaufanie stron trzecich (klientów, kontrahentów, instytucji współpracujących).

Podjęcie decyzji o wdrożeniu i certyfikacji systemu antykorupcyjnego wcale nie oznacza, że w danej organizacji istnieją problemy z korupcją. Świadczy to raczej o wysokiej świadomości kierownictwa, które podejmuje decyzję o wdrożeniu narzędzi zapobiegających wystąpieniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym.

Certyfikacja systemu antykorupcyjnego dla organizacji

Certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji, podobnie jak w przypadku innych certyfikacji systemów zarządzania, odbywa się poprzez przeprowadzenie auditu na miejscu u Klienta, którego celem jest weryfikacja i ocena wdrożonych procedur postępowania. Audit prowadzony jest w formie rozmów z personelem Klienta oraz obserwację pracy. Pozwala to na określenie zgodności realizowanych procesów z wymaganiami. W przypadku pozytywnego zakończenia auditu certyfikującego jest wydawany certyfikat ważny przez okres
3 lat.

W celu jego utrzymania u Klienta muszą być przeprowadzane co roczne audity kontrolne. Po upływie trzech lat od auditu certyfikującego, jest realizowany audit re certyfikujący, po którym może zostać wydany certyfikat na kolejne trzy lata.

W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.:12 426 01 70 lub przesłanie zapytania na e-mail: csq@imqpoland.pl

 

System antykorupcyjny dla organizacji

Uzyskaj szybką wycenę i rabat!

Zadzwoń

Napisz

Napisz