System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

ISO 37001

SYSTEM ANTYKORUPCYJNY DLA ORGANIZACJI - GENEZA

Wymagania Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji,  którego certyfikację przeprowadza Jednostka Certyfikująca IMQ SA, zostały opracowane przez zespół ekspertów IMQ i powstały na bazie przeglądu istniejących w Polsce i na świecie artykułów, raportów, badań, które zawierały treści dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych. Dokonany przegląd opublikowanych badań pozwolił na wyodrębnienie najważniejszych obszarów korupcyjnych i tych elementów, które wchodzą w skład procedur antykorupcyjnych.

W efekcie zostały opracowane wymagania w ośmiu obszarach:

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  2. Zarządzanie procesami
  3. Odpowiedzialność kierownictwa
  4. Zarządzanie ryzykiem
  5. Zarządzanie relacjami zewnętrznymi
  6. Dokumentacja systemowa
  7. Analiza i doskonalenie
  8. Zarządzanie finansami

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Certyfikacja systemu antykorupcyjnego dla organizacji

Certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji, podobnie jak w przypadku innych certyfikacji systemów zarządzania, odbywa się poprzez przeprowadzenie auditu na miejscu u Klienta, którego celem jest weryfikacja i ocena wdrożonych procedur postępowania. Audit prowadzony jest w formie rozmów z personelem Klienta oraz obserwację pracy. Pozwala to na określenie zgodności realizowanych procesów z wymaganiami. W przypadku pozytywnego zakończenia auditu certyfikującego jest wydawany certyfikat ważny przez okres
3 lat.

W celu jego utrzymania u Klienta muszą być przeprowadzane co roczne audity kontrolne. Po upływie trzech lat od auditu certyfikującego, jest realizowany audit re certyfikujący, po którym może zostać wydany certyfikat na kolejne trzy lata.

W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.:12 426 01 70 lub przesłanie zapytania na e-mail: csq@imqpoland.pl

 

System antykorupcyjny dla organizacji