Wyroby Medyczne

W normie ISO 13485 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.

Znaki bezpieczeństwa i jakości są widoczną gwarancją tego, że dany produkt został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz że został poddany testom przez niezależną jednostkę certyfikującą, która przeprowadziła wszystkie badania wymagane przez mające zastosowanie normy.