Co to jest norma PN-EN 14065/RABC?

Norma PN-EN 14065 – Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego opisuje wymagania systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC.

W dzisiejszych czasach potrzeba zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym ludzi, wyrobów, materiałów
i środowiska ma istotne znaczenie. Dlatego zapewnienie jakości mikrobiologicznej w branży pralniczej stało się koniecznością. Klienci pralni coraz częściej oczekują, że ich ubrania, pościel, itd. będą nie tylko właściwie wyprane, czyste i wyprasowane, ale przede wszystkim bezpieczne biorąc pod uwagę aspekt mikrobiologiczny.


Norma PN-EN 14065 obejmuje zasady systemu RABC w zakresie:

  • identyfikacji zagrożeń mikrobiologicznych oraz środków zapobiegawczych
  • wyznaczania punktów kontrolnych
  • określania poziomów planowanych i granic dopuszczalnych w punktach kontrolnych
  • ustalenia systemu monitorowania
  • ustalenia działań korygujących
  • procedur sprawdzania systemu RABC
  • ustalenia i utrzymywania odpowiedniej dokumentacji

Zapewnieniem bezpieczeństwa i właściwej jakości mikrobiologicznej tekstyliów poddawanych procesowi prania w pralniach jest wdrożenie systemu RABC i certyfikacja na zgodność z normą PN-EN 14065.

Dobra praktyka produkcyjna pralni jest zasadniczym warunkiem osiągnięcia właściwej jakości mikrobiologicznej; niektóre państwa mają już wytyczne krajowe wspomagające pralnie w tym zakresie.


Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zaleca, by opisane w normie EN-14065 dobre praktyki produkcyjne odnoszące się do zagrożeń i kontroli ryzyka, były „powszechne we wszystkich operacjach pralniczych”.

Skontaktuj się z nami!