Dyrektywy Unii Europejskiej

Polityka Unii Europejskiej dotycząca wolnego obrotu produktami spowodowała konieczność opracowania wielu Dyrektyw w celu zunifikowania wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów. Dyrektywy unijne określają procedury oceny aspektów bezpieczeństwa produktów i wprowadzają obowiązek oznakowania CE, będącego gwarantem zgodności z podstawowymi wymaganiami. Produkty zostały podzielone na następujące kategorie, w zależności od poziomu ryzyka:

 • produkty gdzie ocenę zgodności może przeprowadzić producent
 • produkty, gdzie producent jest zobligowany zwrócić się o dokonanie oceny zgodności do Notyfikowanej Jednostki uznanej przez władze państw członkowskich UE
 • IMQ jest jednostką notyfikowaną przez Unię Europejską, do przeprowadzania testów zgodności i oceny
  w celu uzyskania przez producentów certyfikatów zgodności, niezbędnych do umieszczenia znaku CE na ich produktach. Dodatkowo, w zależności od typu produktu jest możliwe oznakowanie obok znaku CE, dobrowolnymi znakami takimi jak: IMQ, ENEC czy KEYMARK. Te znaki, mające charakter międzynarodowy, zwiększają wiarygodność deklaracji zgodności danego producenta. Poniżej przedstawiamy listę produktów w zakresie, których IMQ może przeprowadzać ocenę zgodności:
 • windy
 • urządzenia elektryczne
 • urządzenia medyczne
 • środki ochrony osobistej (PPE)
 • urządzenia elektyczne i elektroniczne (EMC kompatybilność elektromagnetyczna)
 • urządzenia gazowe
 • maszyny
 • urządzenia ciśnieniowe (PED)
 • urządzenia radiowe i telekomunikacyjne
 • urządzenia wykorzystywane w atmosferze wybuchowej (ATEX)
 • urządzenia pomiarowe (MID)
 • elektryczne wyposarzenie samochodowe (Automotive)
 • uprawnienia do emisji spalin
 • materiały budowlane (CPD)

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest
w języku angielskim na stronie: www.imq.it

 

Skontaktuj się z nami!