Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 21001:2018

  • Zwiększenie zaufania Klientów i innych zainteresowanych stron
  • Utrzymanie dotychczasowych Klientów oraz możliwość zdobycia nowych rynków i nowych klientów
  • Podniesienie prestiżu i przewagi konkurencyjnej
  • Wzrost świadomości personelu i współpracowników dotyczący jakości świadczonych usług szkoleniowych/edukacyjnych
  • Wzrost wartości rynkowej dzięki certyfikacji z IMQ – rozpoznawalną na świecie marką

Skontaktuj się z nami!