Badania laboratoryjne

Ponad 150 specjalistów pracuje w laboratoriach IMQ używając najnowocześniejszych urządzeń. Około
7 tysięcy nowych produktów jest testowanych rocznie w naszych laboratoriach, a około 50 tysięcy zostało już zbadanych.
W laboratoriach IMQ produkty są demontowane i każda z części przechodzi testy na bezpieczeństwo. Podstawowa zasada testów jest zawsze taka sama: części są poddawane serii badań będąc narażone na różne czynniki, zarówno w warunkach normalnych jak i krytycznych.
W laboratoriach są stosowane procedury i urządzenia będące wynikiem lat doświadczeń.
Bardzo ważnym elementem pracy naszych laboratoriów jest także zachowanie tajemnicy. Producenci poddający testom swe produkty w naszych laboratoriach mogą być pewni zachowania tajemnicy dotyczącej prototypów, szczegółów konstrukcyjnych i technicznych rozwiązań.


Europejskie i międzynarodowe znaki bezpieczeństwa, jakości i wydajności nadawane przez IMQ

ENEC
Europejski znak potwierdzajacy zgodność z odpowiednimi normami stosowany dla urządzeń elektrycznych, oświetlenia oraz podzespołów, uznawany za równoważny z poszczególnymi krajowymi znakami z 20 krajów europejskich.

IMQ-GS
Znak potwierdzający zgodność wyrobów z prawem niemieckim

IMQ-CIG
Znak bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z odpowiednimi normami, stosowany dla urządzeń gazowych i ich komponentów

IMQ
Znak bezpieczeństwa potwierdzający zgodność produktów elektrycznych z normami EN oraz IEC

Znak Nadzoru IMQ
Znak bezpieczeństwa stosowany dla produktów wymagających stałego nadzoru w zakresie określonym w ich specyfikacji technicznej

HAR
Znak bezpieczeństwa dla przewodów i kabli

IMQ Performance
Znak jakości i wydajności dla urządzeń elektrycznych, wentylatorów, klimatyzatorów przenośnych

IMQ Quality-CIG
Znak jakości stosowany dla kominów i rur metalowych

IMQ Security System
Znak jakości i wydajności dla produktów i komponentów stosowanych w systemach przeciwpożarowych, antywłamaniowych i alarmach

IMQ-EMC
Europejski znak potwierdzający zgodność z wymaganiami EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) określonymi przez europejskie normy

Emc-International
Znak poświadczający zgodność z wymogami EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) na rynku europejskim, japońskim, australijskim
i amerykańskim

Znak CCC i CQC
Znak poświadczający zgodność z odpowiednimi normami stosowany dla produktów elektrycznych na rynek chiński

Znak FCC
Znak poświadczający zgodność z odpowiednimi normami FCC (Federal Communications Commission - Federalna Komisja Łączności USA) stosowany w radiofonii, telekomunikacji
i telewizji na terenie USA

Znak cCSAus
Znak poświadczający zgodność z odpowiednimi normami stosowany dla sprzętu elektrycznego na rynek USA i Kanady

Znak CSA star
Znak poświadczający zgodność z odpowiednimi normami stosowany dla urządzeń gazowych na rynku USA

Znak CSA flame
Znak poświadczający zgodność z odpowiednimi normami stosowany dla urządzeń gazowych na rynku kanadyjskim

Znak IMQ Food
Znak jakości stosowany dla sektora rolno-spożywczego

Certyfikacja GLOBALGAP
Znak stosowany dla certyfikacji produkcji warzyw i owoców, który również promuje stosowanie dobrej praktyki rolniczej

BRC Global Standard for Food Safety
Certyfikacja zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa żywności

IFS International Food Standard
Certyfikacja zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa żywności

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w języku angielskim na stronie: www.imq.it
oraz www.esportareinnordamerica.it www.exportingtotheusa.com

 


W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania systemu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza.

Droga do certyfikacji w IMQ.

Współpraca z IMQ.

Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami!