Zarządzanie Usługami IT ISO/IEC 20001

ISO/IEC 20000-1

Co to jest System Zarządzania Usługami IT?
 

ISO/IEC 20000-1 - jest standardem definiującym procesy, których zdefiniowanie
i wdrożenie w organizacji pozwala na kompleksowe uregulowanie obszaru IT - począwszy od zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją, wydajnością, na kwestiach rozliczeń finansowych skończywszy.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Część druga ISO / IEC 20000-2 - "dobre praktyki", prezentuje wytyczne dla audytorów oraz dostawców usług, którzy planują doskonalenie usług lub przeprowadzenie audytów na zgodność z ISO/IEC 20000-1 - pierwszą częścią standardu.


W efekcie standard ISO/IEC 20000 jest idealnym dokumentem odniesienia w celu przeprowadzenia kompleksowego i obiektywnego audytu funkcjonowania obszaru IT, a także budowy systemu zarządzania jakością usług informatycznych. Doskonale uzupełnia wymagania ISO 9001 i pozwala na w pełni procesowe opisanie usług IT. Norma ISO 20000 oraz jej poprzednik - brytyjski standard BS 15000 -? zostały zbudowane w oparciu o bibliotekę ITIL, która jest zbiorem dokumentów prezentujących wytyczne dotyczące zarządzania usługami IT. Podstawowy zakres procesów zdefiniowanych w ITIL oraz ISO 20000 jest ten sam - najważniejsza różnica pomiędzy dokumentami dotyczy ich szczegółowości oraz przeznaczania. ITIL powstał jako zbiór najlepszych praktyk, w którym każdy z głównych procesów opisany jest w oddzielnej publikacji wraz z obszernymi wskazówkami dotyczącymi jego interpretacji oraz implementacji.

Natomiast ISO/IEC 20000 ma na celu standaryzację obszaru IT - a więc definiuje jasne i czytelne (jednoznaczne w interpretacji) wymagania, będące podzbiorem wytycznych ITIL.

Dla kogo jest przeznaczony System Zarządzania Usługami IT?

Zarządzanie Usługami IT

System Zarządzania Usługami IT może stać się użytecznym narzędziem dla wszystkich organizacji, których celem jest skuteczne i rzetelne projektowanie oraz wykonywanie usług w sektorze IT.

Wiele firm stara się przyjąć ISO / IEC 20000-1, nie tylko dla własnych korzyści, ale również jako pomoc przy wyborze dostawców oraz organizacji partnerskich.

Stosowanie tego standardu pomaga dostawcom usług informatycznych
w poprawie jakości usług świadczonych odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.
Najbardziej systemami zarządzania usługami IT są zainteresowane: firmy produkujące oprogramowanie oraz sprzęt wykorzystujący to oprogramowanie

Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania Usługami IT

Wiarygodność, prestiż i zaufanie - Twoi Klienci, partnerzy finansowi, pracownicy są pewni zaangażowania Twojej organizacji w zabezpieczanie ich danych
Zachęta do współpracy dla zagranicznych kontrahentów
Oszczędność – koszty utraty lub naruszenia informacji mogą być bardzo duże

Ochrona majątku i interesu właściciela firmy
Przewidywanie zagrożeń i zapobieganie im
Stabilność gwarantowana przez zapewnienie ciągłości biznesowej
Wzrost świadomości personelu w zakresie ochrony informacji