Jesienna promocja na certyfikację systemów zarządzania
Dostępne raty

Standard GLOBAL G.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P. powstał pierwotnie pod nazwą Standard ten poprzez zastosowanie  Dobrych Praktyk Rolniczych (GAP) dąży do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na srodowisko i zdrowie konsumenta, wynikające z dzialalnosci rolniczej. Uwzględnia również wymagania etyczne oraz wymagania związane z warunkami pracy. 


Z biegiem lat, standard GLOBAL G.A.P IFA (Integrated Farm Assurance - Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie) został rozbudowany i podzielony na trzy zakresy i odpowiadające im podzakresy:

 • Produkcja roślinna (owoce i warzywa, rośliny uprawne zbierane mechanicznie tj. zboża, rzepak, rośliny strączkowe, kukurydza, słonecznik, kawa (zielona), herbata, kwiaty i rośliny ozdobne)
 • Żywy inwentarz (trzoda chlewna, drób, bydło i owce, indyki, bydło mleczne, cielęta i młode byki)
 • Akwakultura (obejmuje ryby, mięczaki, skorupiaki)

Zapraszamy do kontaktu

Certyfikacja

Istnieją 2 podstawowe możliwości certyfikacji GLOBAL G.A.P:


OPCJA 1: indywidualny producent zamierza certyfikować własne produkty zgodnie z wymaganiami  GLOBAL G.A.P, w zakresie związanym z określoną działalnością (np. produkty owocowo-warzywne, hodowla zwierząt itp.)


OPCJA 2:  grupa producentów (np. spółdzielnie  i organizacje producentów) zamierza certyfikować produkty rolne, zgodnie z wymaganiami stosownego zakresu GLOBAL G.A.P., uzupełnionego o wymagania związane z zarządzaniem poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). W tej opcji certyfikat jest wydawany dla organizacji wiodącej, ktora gwarantuje przestrzeganie wymagań normy przez producentów wchodzących w skład grupy.

Zgodnie z procedurą certyfikacji, organizacja wnioskodawcy, po przedstawieniu jednostce certyfikującej wniosku o certyfikację, podpisuje z nią „umowę podlicencyjną”, gdzie zawarte jest zobowiązanie organizacji do przestrzegania wszystkich wymogów określonych w standardzie. Po podpisaniu umowy następuje weryfikacja certyfikacji, przeprowadzana w zależności od opcji wybranej przez firmę (inspekcja zewnętrzna u producentów rolnych i audit zewnętrzny SZJ w organizacji wiodącej).

CSI ma uprawnienia do wydawania następujących certyfikatów  GLOBAL G.A.P:

 • GLOBAL G.A.P IFA - Integrated Farm Assurance (Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie)
 • Fruit& vegetables (Owoce i warzywa)
 • Combinable Crops (Rośliny uprawne zbierane mechanicznie)
 • Aquacolture (Akwakultura)
 • GLOBAL G.A.P. Chain of Custody (Kontrola Pochodzenia Produktu)

Korzyści certyfikacji

 • Rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, czyli możliwość wejścia na rynki międzynarodowe
 • Możliwość wykorzystania istniejących powiązań z innymi systemami certyfikacyjnymi ( ISO 9001, BRC, IFS; ISO 22000; HACCP , certyfikaty produktu)
 • Jest gwarancją zdrowych, bezpiecznych dla konsumenta produktów
 • Gwarantuje uzyskanie dowodu na zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi, jednolitymi na całym świecie standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku.
 • Obniża koszty produkcji, co związane jest z optymalizacją procesów produkcji tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin,
 • Minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko porzez stosowanie różnego rodzaju technik rekultywacji oraz ochronę środowiska.
 • Certyfikat to przede wszystkim narzędzie marketingowe, licencja na sprzedaż w sieciach handlowych, a także na eksport.

Uzyskaj szybką wycenę i rabat!

Zadzwoń

Napisz

Formularz