Standard GLOBAL G.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P. powstał pierwotnie pod nazwą Standard ten poprzez zastosowanie  Dobrych Praktyk Rolniczych (GAP) dąży do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na srodowisko i zdrowie konsumenta, wynikające z dzialalnosci rolniczej. Uwzględnia również wymagania etyczne oraz wymagania związane z warunkami pracy. 


Z biegiem lat, standard GLOBAL G.A.P IFA (Integrated Farm Assurance - Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie) został rozbudowany i podzielony na trzy zakresy i odpowiadające im podzakresy:

 • Produkcja roślinna (owoce i warzywa, rośliny uprawne zbierane mechanicznie tj. zboża, rzepak, rośliny strączkowe, kukurydza, słonecznik, kawa (zielona), herbata, kwiaty i rośliny ozdobne)
 • Żywy inwentarz (trzoda chlewna, drób, bydło i owce, indyki, bydło mleczne, cielęta i młode byki)
 • Akwakultura (obejmuje ryby, mięczaki, skorupiaki)

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Certyfikacja

Istnieją 2 podstawowe możliwości certyfikacji GLOBAL G.A.P:


OPCJA 1: indywidualny producent zamierza certyfikować własne produkty zgodnie z wymaganiami  GLOBAL G.A.P, w zakresie związanym z określoną działalnością (np. produkty owocowo-warzywne, hodowla zwierząt itp.)


OPCJA 2:  grupa producentów (np. spółdzielnie  i organizacje producentów) zamierza certyfikować produkty rolne, zgodnie z wymaganiami stosownego zakresu GLOBAL G.A.P., uzupełnionego o wymagania związane z zarządzaniem poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). W tej opcji certyfikat jest wydawany dla organizacji wiodącej, ktora gwarantuje przestrzeganie wymagań normy przez producentów wchodzących w skład grupy.

Zgodnie z procedurą certyfikacji, organizacja wnioskodawcy, po przedstawieniu jednostce certyfikującej wniosku o certyfikację, podpisuje z nią „umowę podlicencyjną”, gdzie zawarte jest zobowiązanie organizacji do przestrzegania wszystkich wymogów określonych w standardzie. Po podpisaniu umowy następuje weryfikacja certyfikacji, przeprowadzana w zależności od opcji wybranej przez firmę (inspekcja zewnętrzna u producentów rolnych i audit zewnętrzny SZJ w organizacji wiodącej).

CSI ma uprawnienia do wydawania następujących certyfikatów  GLOBAL G.A.P:

 • GLOBAL G.A.P IFA - Integrated Farm Assurance (Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie)
 • Fruit& vegetables (Owoce i warzywa)
 • Combinable Crops (Rośliny uprawne zbierane mechanicznie)
 • Aquacolture (Akwakultura)
 • GLOBAL G.A.P. Chain of Custody (Kontrola Pochodzenia Produktu)

Korzyści certyfikacji

 • Rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, czyli możliwość wejścia na rynki międzynarodowe
 • Możliwość wykorzystania istniejących powiązań z innymi systemami certyfikacyjnymi ( ISO 9001, BRC, IFS; ISO 22000; HACCP , certyfikaty produktu)
 • Jest gwarancją zdrowych, bezpiecznych dla konsumenta produktów
 • Gwarantuje uzyskanie dowodu na zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi, jednolitymi na całym świecie standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku.
 • Obniża koszty produkcji, co związane jest z optymalizacją procesów produkcji tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin,
 • Minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko porzez stosowanie różnego rodzaju technik rekultywacji oraz ochronę środowiska.
 • Certyfikat to przede wszystkim narzędzie marketingowe, licencja na sprzedaż w sieciach handlowych, a także na eksport.