Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF 16949:2016 (dawniej ISO/TS 16949)

IMQ S.A. jako jednostka certyfikująca należąca do Federacji CISQ Automotive uznanej przez IATF, może prowadzić audity zgodności z ISO/TS 16949.

Wykwalifikowani auditorzy IMQ S.A. przeprowadzają certyfikację na zgodność z ISO/TS 16949 w wielu krajach światach, między innymi we Włoszech, w USA, Niemczech, Hiszpanii, Francji, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, w Brazylii, Argentynie i Iranie.

IMQ S.A. ma doświadczenie w auditowaniu wszystkich rodzajów firm w łańcuchu dostawczym przemysłu motoryzacyjnego, od małych producentów po wielozakładowe, wielonarodowe organizacje zlokalizowane w dowolnym miejscu świata (np.: General Electric czy Stmicroelectronics).

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania wg ISO/TS 16949

Dla producentów/dostawców z/dla sektora motoryzacyjnego certyfikacja na zgodność z normą ISO/TS 16949 jest koniecznością, by spełnić wymagania klienta. Ponadto certyfikacja taka przynosi wiele korzyści, takich jak:

  • Poprawa jakości i niezawodności produktów i procesów
  • Większe zaufanie ze strony odbiorców produktów – ograniczenie klientowskich auditów systemu
  • Tworzenie partnerskich więzi z dostawcami ale i przypisanie im obowiązku doskonalenia jakości
  • Zmniejszenie ilości reklamacji
  • Budowanie spójnego podejścia do systemu jakości w łańcuchu dostawczym

Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949

Aby uzyskać przyznawany przez IMQ certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949, należy pozytywnie przejść audit certyfikujący. W celu zapoznania się z kosztami procesu certyfikacji i utrzymania systemu, prosimy o przesłanie wypełnionego  formularza.

  • Formularz do wyceny.
  • Droga do certyfikacji w IMQ.
  • Współpraca z IMQ.


Zapraszamy do współpracy.