Poradnik

Certyfikat CSQ

Certyfikaty CSQ są wydawane organizacjom (przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom zarówno prywatnym jak i publicznym), po stwierdzeniu w czasie auditu certyfikującego, że organizacja działa zgodnie z daną normą odniesienia.

Po otrzymaniu certyfikatu są przeprowadzane coroczne audity kontrolne, a co trzy lata audit recertyfikujący, sprawdzające czy zgodność systemu zarządzania z wymaganiami danej normy jest utrzymywana.

Każdy nasz Klient oprócz certyfikatu naszej jednostki otrzymuje bezpłatnie certyfikat IQNET – międzynarodowej sieci skupiającej najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecnej w ponad 150 krajach; każdy nasz Klient zostaje także wpisany do międzynarodowej bazy IQNET.
Certyfikaty IQNet cieszą się wielkim uznaniem i są rozpoznawalne na całym świecie

 

Ramy czasowe

Audity są planowane biorąc pod uwagę potrzeby Klientów oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Jeśli organizacja jest zdolna wykazać zgodność swego systemu z odpowiednią normą w czasie auditu certyfikującego, wówczas certyfikat jest wydawany do 30 dni.

 

Etapy procesu certyfikacji

W obsłudze naszych Klientów przestrzegamy określonej kolejności działań. Najważniejsze, kolejno podejmowane kroki to:

 • OFERTA: po otrzymaniu od Klienta formularza do wyceny, na podstawie danych zawartych w tym formularzu, przygotowujemy ofertę
 • ZGŁOSZENIE do CERTYFIKACJI: po zaakceptowaniu oferty, Klient składa wniosek do IMQ 
  o przeprowadzenie procesu certyfikacji wg danej normy.
 • OCENA DOKUMENTACJI: Auditor Wiodący IMQ/CSQ sprawdza dokumentację pod kątem jej zgodności
  z wymaganiami danej normy. Na 3 tygodnie przed planowaną datą auditu, należy przesłać do naszej jednostki Księgę Jakości.
 • AUDIT CERTYFIKUJĄCY: Zespół auditorów przeprowadza audit na miejscu u Klienta zgodnie z wcześniej przesłanym i uzgodnionym z Klientem programem auditu.
 • WYDANIE CERTYFIKATU: W przypadku pozytywnego wyniku auditu, IMQ wydaje certyfikat orzeczony przez Komisję Certyfikacji i autoryzowany przez Komisję Techniczną CSQ.
 • UTRZYMANIE CERTYFIKATU: W celu utrzymania certyfikatu, są przeprowadzane audity kontrolne (pierwszy po audicie certyfikującym – po 9 miesiącach, kolejne natomiast co roku). Co 3 lata jest przeprowadzany audit recertyfikujący wraz z kolejną emisją certyfikatu

 

 


Regulamin

 • Szczegółowe informacje na temat: użytkowania logo CSQ oraz IQNet
 • trybu postępowania w przypadku: niezgodności krytycznej w czasie auditu, zawieszenia certyfikatu, cofnięcia certyfikatu lub rezygnacji z certyfikatu, znajdują się w naszym regulaminie.

Powrót