Certyfikacja ISO, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo informacji

Cerfyfikacja systemów
Sektor ochrony zdrowia

Zapewnienie dobrej jakości opieki zdrowotnej leży w interesie nas wszystkich.

Zarządzanie Jakością - Certyfikacja ISO 9001

Zarządzanie Jakością - Certyfikacja ISO 9001

ISO 9001
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Certyfikacja ISO /IEC 27001

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Certyfikacja ISO /IEC 27001

ISO/IEC 27001
Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

ISO 14001
Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

ISO 22000
Zarządzanie Bezp. i Higieną Pracy. Certyfikacja OHSAS 18001

Zarządzanie Bezp. i Higieną Pracy. Certyfikacja OHSAS 18001

OHSAS 18001

Cerfyfikacja systemów
Wyroby Medyczne

W normie ISO 13485 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.

Certyfikacja ISO 13485 - Zarządzanie Jakością dla Wyrobów Medycznych

Certyfikacja ISO 13485 - Zarządzanie Jakością dla Wyrobów Medycznych

ISO 13485
Badania i Certyfikacja produktów

Badania i Certyfikacja produktów

znak CE, jakość, bezpieczeństwo

Cerfyfikacja systemów
Administracja Publiczna

 Polityka i procedury antykorupcyjne - wdrożenie i certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji może stać się skutecznym narzędziem zapobiegania zrachowaniom i aktom korupcyjnym.

Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301

Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301

ISO 22301
System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

ISO 37001

Cerfyfikacja systemów
Bezpieczeństwo informacji

Informacja jest sednem istnienia wszystkich organizacji i może przyjmować wiele form (drukowana lub pisana na papierze, na nośnikach elektronicznych, przekazywana pocztą elektroniczną lub ustnie, itd.).

Zarządzanie Usługami IT ISO/IEC 20001

Zarządzanie Usługami IT ISO/IEC 20001

ISO/IEC 20000-1
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001
Certyfikacja jakości stron internetowych

Certyfikacja jakości stron internetowych

Qweb

Cerfyfikacja systemów
Bezp. i Higiena Pracy

Dążeniem każdej firmy powinno być zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracującym osobom poprzez działania polegające na wyeliminowaniu niebezpiecznych praktyk w miejscu pracy oraz zastosowanie odpowiednich metod pracy. Bezpieczeństwo pracujących osób powinno być nadrzędne dla każdego pracodawcy i pracownika. W tym celu stworzono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

OHSAS 18001

Cerfyfikacja systemów
Motoryzacja i Kolejnictwo

Certyfikacja wg IRIS dotyczy nie tylko poddostawców urządzeń i wyposażenia, ale również przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, firm opracowujących innowacyjne technologie jak również producentów systemów informatycznych.

Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF 16949:2016 (dawniej ISO/TS 16949)
Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

International Railway Industry Standard

Cerfyfikacja systemów
Przemysł

Termin „efektywność energetyczna” oznacza ilość energii niezbędnej do uzyskania określonego rezultatu. Podjęte działania zmierzają do poprawy efektywności energetycznej, tzn. osiągania tych samych lub lepszych rezultatów przy mniejszym zużyciu energii.

Zarządzanie Energią - Certyfikacja ISO 50001

Zarządzanie Energią - Certyfikacja ISO 50001

ISO 50001

Cerfyfikacja systemów
Sektor Spożywczy

Zaletą normy ISO 22000 jest ujednolicenie sposobu zarządzania bezpieczeństwem w całym łańcuchu żywnościowym.

Certyfikacja ISO 22000 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

Certyfikacja ISO 22000 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000
Standard GLOBAL G.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P.

BRC Global Standard for Food Safety 

BRC Global Standard for Food Safety 

HACCP

HACCP

IFS - Globalne Standardy dla Bezpieczeństwa Żywności

IFS - Globalne Standardy dla Bezpieczeństwa Żywności

Cerfyfikacja systemów
Sektor kosmetyczny

Każdy producent kosmetyków zobowiązany jest do wdrożenia - zgodnie z normą ISO 22716:2007 - GMP - Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practices).

Zarządzanie Jakością ISO 9001

Zarządzanie Jakością ISO 9001

ISO 9001
GMP Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

GMP Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

ISO 22716

Akademia IMQ

Najbliższe terminy

IMQ Polska

IMQ

Certyfikat CSQ

Certyfikaty CSQ są wydawane organizacjom (przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom zarówno prywatnym jak i publicznym), po stwierdzeniu w czasie auditu certyfikującego, że organizacja działa zgodnie z daną normą odniesienia.

Po otrzymaniu certyfikatu są przeprowadzane coroczne audity kontrolne, a co trzy lata audit recertyfikujący, sprawdzające czy zgodność systemu zarządzania z wymaganiami danej normy jest utrzymywana.

Każdy nasz Klient oprócz certyfikatu naszej jednostki otrzymuje bezpłatnie certyfikat IQNET – międzynarodowej sieci skupiającej najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecnej w ponad 150 krajach; każdy nasz Klient zostaje także wpisany do międzynarodowej bazy IQNET.
Certyfikaty IQNet cieszą się wielkim uznaniem i są rozpoznawalne na całym świecie

 

Ramy czasowe

Audity są planowane biorąc pod uwagę potrzeby Klientów oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Jeśli organizacja jest zdolna wykazać zgodność swego systemu z odpowiednią normą w czasie auditu certyfikującego, wówczas certyfikat jest wydawany do 30 dni.

 

Etapy procesu certyfikacji

W obsłudze naszych Klientów przestrzegamy określonej kolejności działań. Najważniejsze, kolejno podejmowane kroki to:

 • OFERTA: po otrzymaniu od Klienta formularza do wyceny, na podstawie danych zawartych w tym formularzu, przygotowujemy ofertę
 • ZGŁOSZENIE do CERTYFIKACJI: po zaakceptowaniu oferty, Klient składa wniosek do IMQ 
  o przeprowadzenie procesu certyfikacji wg danej normy.
 • OCENA DOKUMENTACJI: Auditor Wiodący IMQ/CSQ sprawdza dokumentację pod kątem jej zgodności
  z wymaganiami danej normy. Na 3 tygodnie przed planowaną datą auditu, należy przesłać do naszej jednostki Księgę Jakości.
 • AUDIT CERTYFIKUJĄCY: Zespół auditorów przeprowadza audit na miejscu u Klienta zgodnie z wcześniej przesłanym i uzgodnionym z Klientem programem auditu.
 • WYDANIE CERTYFIKATU: W przypadku pozytywnego wyniku auditu, IMQ wydaje certyfikat orzeczony przez Komisję Certyfikacji i autoryzowany przez Komisję Techniczną CSQ.
 • UTRZYMANIE CERTYFIKATU: W celu utrzymania certyfikatu, są przeprowadzane audity kontrolne (pierwszy po audicie certyfikującym – po 9 miesiącach, kolejne natomiast co roku). Co 3 lata jest przeprowadzany audit recertyfikujący wraz z kolejną emisją certyfikatu

 

 


Regulamin

 • Szczegółowe informacje na temat: użytkowania logo CSQ oraz IQNet
 • trybu postępowania w przypadku: niezgodności krytycznej w czasie auditu, zawieszenia certyfikatu, cofnięcia certyfikatu lub rezygnacji z certyfikatu, znajdują się w naszym regulaminie.

Powrót

Partnerzy