Jesienna promocja na certyfikację systemów zarządzania
Dostępne raty

Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

International Railway Industry Standard

W 2005 roku IRIS Group powołała organizację UNIFE czyli Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych, którego celem jest kreowanie standardów jakości w przemyśle kolejowym. Stowarzyszenie tworzą dominujący na rynku światowym producenci infrastruktury transportowej m.in. Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation i Bombardier Transportation.

UNIFE, patrząc przez pryzmat ciągłego rozwoju branży kolejowej, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności wśród poddostawców przemysłu kolejowego opracowała międzynarodowy standard certyfikacji IRIS – International Railway Industry Standard. Standard IRIS uzupełnia system ISO 9001 o specyficzne wymagania branżowe, dlatego też daje możliwość, wszystkim przedsiębiorstwom uczestniczącym w łańcuchu logistycznym, uzyskania jednolitego certyfikatu
w całej branży.

IRIS – cel i korzyści

Inicjatywa UNIFE dotycząca stworzenia Standardu dla branży kolejowej wywodzi się z faktu istniejących już indywidualnych standarów jakości dla przemysłu lotniczego, samochodowego i spożywczego.

Certyfikacja wg IRIS dotyczy nie tylko poddostawców urządzeń i wyposażenia, ale również przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, firm opracowujących innowacyjne technologie jak również producentów systemów informatycznych.


Celem IRIS jest:

  • wdrożenie globalnego, jednolitego systemu oceny producentów dla kolejnictwa,
  • stworzenie w pełni przejrzystego, charakteryzującego się wysoką jakością łańcucha dostaw.

Standard charakteryzuje się uniwersalnym językiem, jednolitymi wytycznymi do oceny oraz wzajemnym uznawaniem auditów.

Wszyscy producenci dla kolejnictwa będą mogli starać się o certyfikat IRIS
u wybranej jednostki certyfikującej. Wdrożony standard, poparty przyznanym certyfikatem, zastąpi indywidualną ocenę dostawców przeprowadzaną co najmniej przez czterech dominujących producentów w branży kolejowej, inicjatorów IRIS tj. Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation
i Bombardier Transportation.

Każdy audit na zgodność z wymaganiami IRIS obejmuje także audit na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001. Certyfikat IRIS wydawany jest na okres 3 lat. Podczas tego czasu wymagane są coroczne audity kontrolne – analogicznie jak w przypadku samego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001.

Pomyślnie zakończone wdrożenie IRIS przyczyni się do powstania sytuacji, w której korzyści odniosą zarówno producenci dla kolejnictwa (producenci, poddostawcy sprzętu kolejowego, systemów informatycznych dla kolejnictwa) jak i ich odbiorcy (ostateczni producenci infrastruktury kolejowej, posiadacze taboru kolejowego).

Korzyści z wdrożenia IRIS:

  • wzrost jakości na całym łańcuchu dostaw,
  • wzrost skuteczności oceny i zatwierdzania poddostawców dla kolejnictwa,
  • obniżenie kosztów producentów i poddostawców,
  • polepszenie dostępności do specyficznych, znaczących danych dotyczących producentów dla kolejnictwa, co ma na celu polepszenie współpracy i realizacji interesów w branży,
  • jednolita, uznana na całym świecie certyfikacja zamiast różnych standardów producenckich,
  • zwiększenie efektywności urządzeń taboru kolejowego.

 

Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

IRIS – certyfikacja w IMQ

Na zdjęciu Pan Bernard Kaufmann – IRIS General Manager
wraz z Panem Giancarlo Zappa – IMQ General Manager
w dniu zawarcia Umowy, w siedzibie IMQ.

System IRIS określa także wymagania dla jednostek certyfikacyjnych oraz auditorów. Wszystkie jednostki certyfikacyjne, auditujące system IRIS, muszą posiadać akredytację na zgodność z wytycznymi ISO/IEC Guide 62 oraz aprobatę IRIS. Obecnie akredytację uzyskało 13 największych jednostek certyfikacyjnych. Jednostka Certyfikacyjna IMQ

Istituto Italiano del Marchio di Qualità, jako jedna z pierwszych, otrzymała na mocy Umowy Ramowej z UNIFE akredytację do przeprowadzania auditów oraz wydawania certyfikatów IRIS. Porozumienie to zostało podpisane 2 sierpnia 2007 roku w Mediolanie.

 
Więcej informacji dotyczących IRIS:

www.iris-rail.org

www.unife.org

Uzyskaj szybką wycenę i rabat!

Zadzwoń

Napisz

Napisz