Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

International Railway Industry Standard

W 2005 roku IRIS Group powołała organizację UNIFE czyli Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kolejowych, którego celem jest kreowanie standardów jakości w przemyśle kolejowym. Stowarzyszenie tworzą dominujący na rynku światowym producenci infrastruktury transportowej m.in. Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation i Bombardier Transportation.

UNIFE, patrząc przez pryzmat ciągłego rozwoju branży kolejowej, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności wśród poddostawców przemysłu kolejowego opracowała międzynarodowy standard certyfikacji IRIS – International Railway Industry Standard. Standard IRIS uzupełnia system ISO 9001 o specyficzne wymagania branżowe, dlatego też daje możliwość, wszystkim przedsiębiorstwom uczestniczącym w łańcuchu logistycznym, uzyskania jednolitego certyfikatu
w całej branży.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz

IRIS – certyfikacja w IMQ

Na zdjęciu Pan Bernard Kaufmann – IRIS General Manager
wraz z Panem Giancarlo Zappa – IMQ General Manager
w dniu zawarcia Umowy, w siedzibie IMQ.

System IRIS określa także wymagania dla jednostek certyfikacyjnych oraz auditorów. Wszystkie jednostki certyfikacyjne, auditujące system IRIS, muszą posiadać akredytację na zgodność z wytycznymi ISO/IEC Guide 62 oraz aprobatę IRIS. Obecnie akredytację uzyskało 13 największych jednostek certyfikacyjnych. Jednostka Certyfikacyjna IMQ

Istituto Italiano del Marchio di Qualità, jako jedna z pierwszych, otrzymała na mocy Umowy Ramowej z UNIFE akredytację do przeprowadzania auditów oraz wydawania certyfikatów IRIS. Porozumienie to zostało podpisane 2 sierpnia 2007 roku w Mediolanie.

 
Więcej informacji dotyczących IRIS:

www.iris-rail.org

www.unife.org