Zarządzanie Jakością ISO 9001

ISO 9001

Co to jest System Zarządzania Jakością?

Spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym rosnące zaangażowanie w aspekty dotyczące jakości stały się jednym ze sposobów utrzymania się na rynku.  System zarządzania jakością stanowi nierozerwalną całość z systemem zarządzania
w organizacji. Jest wdrażany, by realizować zarówno cele dotyczące spełniania wymagań i oczekiwań klientów, ale także by usprawnić funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji i zminimalizować ryzyko biznesowe. Obejmuje swoim zasięgiem zarówno klientów jak i pracowników, ale także dostawców i udziałowców. System zarządzania jakością (SZJ) zgodny z ISO 9001 udostępnia organizacji zestaw procesów zapewniających odpowiednie, rozsądne podejście do zarządzania organizacją.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełnij formularz