Certyfikacja ISO, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo informacji

Cerfyfikacja systemów
Sektor ochrony zdrowia

Zapewnienie dobrej jakości opieki zdrowotnej leży w interesie nas wszystkich.

Zarządzanie Jakością - Certyfikacja ISO 9001

Zarządzanie Jakością - Certyfikacja ISO 9001

ISO 9001
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Certyfikacja ISO /IEC 27001

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - Certyfikacja ISO /IEC 27001

ISO/IEC 27001
Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

Certyfikacja ISO 14001. System zarządzania środowiskowego

ISO 14001
Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000

ISO 22000
Zarządzanie Bezp. i Higieną Pracy. Certyfikacja OHSAS 18001

Zarządzanie Bezp. i Higieną Pracy. Certyfikacja OHSAS 18001

OHSAS 18001

Cerfyfikacja systemów
Wyroby Medyczne

W normie ISO 13485 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi organizacja może wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.

Certyfikacja ISO 13485 - Zarządzanie Jakością dla Wyrobów Medycznych

Certyfikacja ISO 13485 - Zarządzanie Jakością dla Wyrobów Medycznych

ISO 13485
Badania i Certyfikacja produktów

Badania i Certyfikacja produktów

znak CE, jakość, bezpieczeństwo

Cerfyfikacja systemów
Administracja Publiczna

 Polityka i procedury antykorupcyjne - wdrożenie i certyfikacja Systemu Antykorupcyjnego dla Organizacji może stać się skutecznym narzędziem zapobiegania zrachowaniom i aktom korupcyjnym.

Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301

Zarządzanie Ciągłością Działania ISO 22301

ISO 22301
System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

System antykorupcyjny dla organizacji ISO 37001

ISO 37001

Cerfyfikacja systemów
Bezpieczeństwo informacji

Informacja jest sednem istnienia wszystkich organizacji i może przyjmować wiele form (drukowana lub pisana na papierze, na nośnikach elektronicznych, przekazywana pocztą elektroniczną lub ustnie, itd.).

Zarządzanie Usługami IT ISO/IEC 20001

Zarządzanie Usługami IT ISO/IEC 20001

ISO/IEC 20000-1
Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001
Certyfikacja jakości stron internetowych

Certyfikacja jakości stron internetowych

Qweb

Cerfyfikacja systemów
Bezp. i Higiena Pracy

Dążeniem każdej firmy powinno być zapewnienie jak najbardziej bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracującym osobom poprzez działania polegające na wyeliminowaniu niebezpiecznych praktyk w miejscu pracy oraz zastosowanie odpowiednich metod pracy. Bezpieczeństwo pracujących osób powinno być nadrzędne dla każdego pracodawcy i pracownika. W tym celu stworzono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001

OHSAS 18001

Cerfyfikacja systemów
Motoryzacja i Kolejnictwo

Certyfikacja wg IRIS dotyczy nie tylko poddostawców urządzeń i wyposażenia, ale również przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, firm opracowujących innowacyjne technologie jak również producentów systemów informatycznych.

Zarządzanie Jakością  w Przemyśle Motoryzacyjnym

Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF 16949:2016 (dawniej ISO/TS 16949)
Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

Międzynarodowy Standard dla Przemysłu Kolejowego

International Railway Industry Standard

Cerfyfikacja systemów
Przemysł

Termin „efektywność energetyczna” oznacza ilość energii niezbędnej do uzyskania określonego rezultatu. Podjęte działania zmierzają do poprawy efektywności energetycznej, tzn. osiągania tych samych lub lepszych rezultatów przy mniejszym zużyciu energii.

Zarządzanie Energią - Certyfikacja ISO 50001

Zarządzanie Energią - Certyfikacja ISO 50001

ISO 50001

Cerfyfikacja systemów
Sektor Spożywczy

Zaletą normy ISO 22000 jest ujednolicenie sposobu zarządzania bezpieczeństwem w całym łańcuchu żywnościowym.

Certyfikacja ISO 22000 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

Certyfikacja ISO 22000 - Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności

ISO 22000
Standard GLOBAL G.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P.

BRC Global Standard for Food Safety 

BRC Global Standard for Food Safety 

HACCP

HACCP

IFS  - Globalne Standardy dla Bezpieczeństwa Żywności

IFS - Globalne Standardy dla Bezpieczeństwa Żywności

Cerfyfikacja systemów
Sektor kosmetyczny

Każdy producent kosmetyków zobowiązany jest do wdrożenia - zgodnie z normą ISO 22716:2007 - GMP - Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practices).

Zarządzanie Jakością ISO 9001

Zarządzanie Jakością ISO 9001

ISO 9001
GMP Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

GMP Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

ISO 22716

Akademia IMQ

Najbliższe terminy

IMQ Polska

IMQ

Systemy zarządzania to jest przede wszystkim zestaw narzędzi do osiągnięcia jakiegoś celu przez przedsiębiorstwo.

Celem organizacji może być np.:

- podniesienie jakości produktu lub usług na możliwie najwyższy poziom

- produkcja szkodząca jak najmniej środowisku naturalnemu

- zapewnienie jak najlepszych i bezpiecznych warunków pracy

- wybudowanie budynku, który będzie miał przyjazne środowisko dla osób znajdujących się wewnątrz i nie będzie szkodliwy dla otoczenia zewnętrznego.

Przedsiębiorstwo mające takie cele postrzegane jest jako dbające o swoich klientów, o środowisko i dbające o swoich pracowników. Z taką firma inni chcą współpracować, kupować jej produkty i usługi. Posiadanie certyfikatów jest kluczowe dla wielu liczących się kontrahentów i otwiera organizacjom drzwi do współpracy.

Organizacja, która stosuje systemy zarządzania, jest lepiej poukładana, ma lepszy przepływ i dostęp do informacji, lepiej obsługuje klientów, buduje przewagę rynkową.

Certyfikaty legitymują sposób działania organizacji.

Posiadanie certyfikowanych systemów zarządzania często jest jednym z kryteriów dopuszczających do ubiegania się o zamówienie publiczne, zwiększa też szanse na dofinansowanie z funduszy unijnych.

Powrót

Partnerzy