Poradnik

Systemy zarządzania to jest przede wszystkim zestaw narzędzi do osiągnięcia jakiegoś celu przez przedsiębiorstwo.

Celem organizacji może być np.:

- podniesienie jakości produktu lub usług na możliwie najwyższy poziom

- produkcja szkodząca jak najmniej środowisku naturalnemu

- zapewnienie jak najlepszych i bezpiecznych warunków pracy

- wybudowanie budynku, który będzie miał przyjazne środowisko dla osób znajdujących się wewnątrz i nie będzie szkodliwy dla otoczenia zewnętrznego.

Przedsiębiorstwo mające takie cele postrzegane jest jako dbające o swoich klientów, o środowisko i dbające o swoich pracowników. Z taką firma inni chcą współpracować, kupować jej produkty i usługi. Posiadanie certyfikatów jest kluczowe dla wielu liczących się kontrahentów i otwiera organizacjom drzwi do współpracy.

Organizacja, która stosuje systemy zarządzania, jest lepiej poukładana, ma lepszy przepływ i dostęp do informacji, lepiej obsługuje klientów, buduje przewagę rynkową.

Certyfikaty legitymują sposób działania organizacji.

Posiadanie certyfikowanych systemów zarządzania często jest jednym z kryteriów dopuszczających do ubiegania się o zamówienie publiczne, zwiększa też szanse na dofinansowanie z funduszy unijnych.

Powrót