ISO w Placówkach Medycznych

 
 

SEKTOR MEDYCZNY

ISO w szpitalach, przychodniach, laboratoriach


ISO w szpitalach, przychodniach, laboratoriachW ostatnich latach wciąż rośnie zainteresowanie problematyką poprawy jakości usług świadczonych przez placówki ochrony zdrowia w Polsce. Pojawiające się problemy z bezpieczeństwem zarówno pacjentów jak i pracowników ochrony zdrowia oraz groźba rozszerzenia się tzw. procesu amerykanizacji usług medycznych (czyli zwiększenia ilości procesów karnych wytaczanych placówkom medycznym przez pacjentów lub personel), powodują konieczność zwiększenia kontroli poszczególnych procesów oraz nadzoru nad aparaturą medyczną, infrastrukturą, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. Przede wszystkim zachodzi potrzeba monitorowania procesów poprzez opracowanie określonych kryteriów i wskaźników. Inne będą kryteria adekwatne dla oceny jakości usług świadczonych przez izbę przyjęć, inne przez oddziały lecznicze, jeszcze inne przez ambulatorium (przychodnię) czy też dział diagnostyki laboratoryjnej lub obrazowej.
 

W Polsce wśród zewnętrznych mechanizmów zarządzania jakością usług zdrowotnych i potwierdzenia ich poziomu można wymienić dwie uzupełniające się procedury: • procedurę certyfikacji na zgodność z międzynarodową normą ISO 9001:2008

 • procedurę akredytacji wg programu Rady Akredytacyjnej
Korzyści placówek medycznych z certyfikacji wg norm ISO: • Korzyści placówek medycznych z certyfikacji wg norm ISO

  dopracowanie, utrzymywanie i doskonalenie przejrzystych procedur medycznych i organizacyjnych


 • pogłębienie świadomości personelu, jego odpowiedzialności za jakość usług medycznych i identyfikacji z daną organizacją oraz wzrost zadowolenia personelu z wykonywanej pracy


 • wzmocnienie nadzoru nad przechowywaniem i podawaniem leków oraz infrastrukturą i aparaturą medyczną


 • minimalizowanie marnotrawstwa w pracy placówki poprzez ciągłą analizę pojawiających się problemów i powołanie stałych zespołów rozwiązujących określone niezgodności


 • monitorowanie wskaźników jakości i uzyskanie malejących trendów w przypadku negatywnych wskaźników oraz wzrastających trendów w przypadku pozytywnych wskaźników


 • optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem klinicznym oraz nagłymi sytuacjami


 • podnoszenie stopnia zadowolenia pacjentów


 • wykreowanie pozytywnego wizerunku placówki oraz wzrost przewagi konkurencyjnejIMQ w sektorze medycznym

 

IMQ działa w sektorze certyfikacji od ponad 50 lat. Jest jednostką certyfikującą, która posiada największe doświadczenie w sektorze medycznym we Włoszech – ponad 1 tys. certyfikatów ISO. Również w Polsce IMQ w sektorze medycznym posiada bardzo silną pozycję, liczne certyfikacje od dużych szpitali powiatowych i specjalistycznych, po małe NZOZ i placówki lekarzy rodzinnych (szczegółowa lista Klientów wraz z kontaktem do Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością dostępna w dziale promocji: csq@imqpoland.pl). Naszym atutem jest to, że w auditach w sektorze medycznym uczestniczą lekarze i pielęgniarki jako auditorzy bądź też eksperci, posiadający odpowiednie kompetencje także w zakresie zarządzania. Sprawia to, że nasze audity są cennym źródłem wiedzy, dostarczają prawdziwej wartości dodanej, identyfikując w placówkach medycznych rzeczywiste obszary, które powinny zostać poddane szczególnemu nadzorowi bądź też poprawie.

 


Co wyróżnia IMQ: • IMQ w sektorze medycznym

  DOŚWIADCZENIE: ponad 50 lat doświadczeń w sektorze certyfikacji, fachowość i wysokie kwalifikacje personelu


 • MIĘDZYNARODOWA SKALA:międzynarodowa skala działania, potwierdzona wieloma umowami wielostronnymi i dwustronnymi ze znanymi organizacjami międzynarodowymi oraz innymi jednostkami certyfikującymi, a także udział naszych ekspertów w pracach standaryzacyjnych komitetów technicznych i naukowych, takich organizacji międzynarodowych jak: IEC, ISO, CENELEC, CEN, a także udział w spotkaniach stowarzyszeń przedsiębiorców oraz Komisji Rządowych


 • UZNANIE: każdy nasz Klient oprócz certyfikatu naszej jednostki otrzymuje bezpłatnie certyfikat IQNET – międzynarodowej sieci skupiającej najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecnej w ponad 150 krajach; każdy nasz Klient zostaje także wpisany do międzynarodowej bazy IQNET. Certyfikaty IQNet cieszą się wielkim uznaniem i są rozpoznawalne na całym świecie


 • PARTNERSKIE PODEJŚCIE: dbamy o satysfakcję naszych Klientów oraz poprawę ich systemów zarządzania; oferujemy szeroki zakres certyfikacji wg różnych norm ISO


 • SEKTOR MEDYCZNY: w naszych auditach w sektorze medycznymuczestniczą lekarze i pielęgniarki jako auditorzy lub eksperci, w celu zapewnienia, iż audit w placówkach medycznych będzie dostosowany do specyfiki tej branży i dostarczy prawdziwej wartości dodanej.

 
 
 
ENEC Mark IMQ Mark HAR Mark IMQ GS IMQ Security System IMQ Eco IMQ CE Mark CSQ Systemy ISO CISQ IQNet
 

IMQ Polska Sp. z o. o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

tel.: +48 012 426 01 70/71, fax.: +48 012 411 90 23, www.imqpoland.pl, e-mail: info@imqpoland.pl