Green Building

Certyfikacja LEED

Jest to uznawany na arenie międzynarodowej wielokryterialny systemem oceny jakości ekologicznej budynków.

Szczegółowe informacje http://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/leed/

Asesorzy współpracujący z IMQ Polska są upoważnieni do przeprowadzenia oceny zgodnie z wymaganiami LEED i wnioskować o przyznanie certyfikatu LEED.

Certyfikat BREEAM

Wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, jeden ze standardów certyfikacji w branży nieruchomości w Europie i na świecie
Szczegółowe informacje http://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/breeam/

Asesorzy współpracujący z IMQ Polska są upoważnieni do przeprowadzenia oceny zgodnie z wymaganiami BREEAM i wnioskować o przyznanie certyfikatu BREEAM.

Skontaktuj się z nami!