Poradnik

We współczesnej gospodarce każdy produkt jest kompilacją wielu produktów pochodzących od różnych, wyspecjalizowanych dostawców. W działalności usługowej – np. w budownictwie – z Generalnym Wykonawcą współpracuje wielu podwykonawców i kooperantów.

Zanim jednak dochodzi do współpracy z kontrahentami, zamawiający poszczególne elementy lub usługi chce sprawdzić jakość potencjalnych dostawców oraz ich produktów wg swoich specyficznych wymagań.

Przeprowadzenie kwalifikacji, a potem okresowe oceny przez zamawiającego dostawców, wykonywane jest przez własnych doświadczonych pracowników lub przez niezależną, profesjonalną  firmę audytorską. Ten rodzaj audytu nazywany jest audytem drugiej strony (dostawcy wyrobów lub usług).

Firma posiadająca certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 zobowiązana jest do nadzoru jakościowego nad swoimi kontrahentami. Gdy ci nie mają takiej certyfikacji, taka weryfikacja dokonywana jest poprzez regularne, zewnętrzne audyty drugiej strony.

Powrót